ДГ "Здравец"

Детска градина в град Каварна

Добре дошли в ДГ "Здравец" - град Каварна

Най-доброто за образованието

Добре дошли в ДГ "Здравец" - град Каварна
За нашата детска градина

Учебно заведение, утвърдено като желана територия за децата, осигуряваща им равен шанс и качествено образование, чрез съчетаване на добри практики и традиции и модернизация на процесите.

В детската градина се предлагат различни допълнителни форми на децата – изучаване на английски език, народни танци, хорово пеене, спортни танци, футбол.

Обучението, възпитанието и образованието се осъществява от млад педагогически екип, който дарява сърцата и младостта си за децата на Каварна. Детската градина осигурява висок стандарт на обучение, модерна учебно - дидактична база и високо квалифициран екип.

В детската градина се провеждат езиково-говорни занимания в специално обособен логопедичен кабинет със специалисти-логопед и психолог, които осигуряват системно обучение и възпитание, съобразено с особеностите на децата със специални образователни потребности, деца от социално слаби семейства и деца, които имат езиково-говорни проблеми.

Участва в различни конкурси и мероприятия на Община Каварна. Нестандартни и неповторими са проведените празници през годините. Една от най-важните задачи е работа с децата и техните родители ...

Научи повече
За нашата детска градина