ДГ "Здравец"
Детска градина в град Каварна

Проекти

 

  • ДГ "Здравец" взе участие в Националната кампания на МОСВ "Чиста околна среда", който се финансира от #ПУДООС. Бяха изградени кътове за отдих, постави се пергола, кошчета за разделно събиране на отпадъци и маси с пейки. Това ни дава възможност да увеличим инициативите, ориентирани към включването на децата в дейности с екологична насоченост и обогатяване знанията и уменията им за опазване на околната среда. ????
  •    НК Чиста околна среда                       НП НП