ДГ "Здравец"
Детска градина в град Каварна

Бюджет

                              Бюджет 2024

 

ДГ - Здравец

 

Обща

Община:

5805

План:

Уточнен

Година:

2024

               
 

Име на параграф

Код на параграф

Уточнен годишен план

Стойност I-во тримесечие

Стойност II-ро тримесечие

Стойност III-то тримесечие

Стойност IV-то тримесечие

               
 

III. Функция Образование

   
 

311 Детски градини

 

разходи

 

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

0100

587562

209524

142371

104741

130926

 

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения

0101

587562

209524

142371

104741

130926

 

Задължителни осигурителни вноски от работодатели

0500

138550

41565

34638

27709

34638

 

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)

0551

91090

27327

22773

18217

22773

 

осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)

0552

20600

6180

5150

4120

5150

 

здравноосигурителни вноски от работодатели

0560

10264

3079

2566

2053

2566

 

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели

0580

16596

4979

4149

3319

4149

 

Издръжка

1000

175729

52719

43932

35146

43932

 

храна

1011

84145

25244

21036

16829

21036

 

учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките

1014

1784

535

446

357

446

 

материали

1015

10000

3000

2500

2000

2500

 

вода, горива и енергия

1016

40000

12000

10000

8000

10000

 

разходи за външни услуги

1020

10000

3000

2500

2000

2500

 

текущ ремонт

1030

29800

8940

7450

5960

7450

 

Всичко - разходи:

901841

303808

220941

167596

209496

 

капиталови разходи

 

Придобиване на дълготрайни материални активи

5200

22200

6660

5550

4440

5550

 

придобиване на компютри и хардуер

5201

3500

1050

875

700

875

 

придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения

5203

18700

5610

4675

3740

4675

 

Всичко - капиталови разходи:

22200

6660

5550

4440

5550

               
 

Всичко - 311 Детски градини:

924041

310468

226491

172036

215046

               
 

Всичко - :

924041

310468

226491

172036

215046

               
 

Всичко - III. Функция Образование:

924041

310468

226491

172036

215046

               
               
               
   

Всичко:

924041

310468

226491

172036

215046

 

Прикачени документи

Отчет 31.03.2024 г..docx