ДГ "Здравец"
Детска градина в град Каварна

Анжела Матусевич- по професия и призвание е логопед. Има 28 години професионален стаж.

 

Уважаеми родители,

Целта на логопедичната корекция е всички деца да имат равен старт при постъпването в училище, да могат без проблеми да се ограмотят. Всяко изоставане в развитието на речта води до трудности в усвояването на училищните умения и компетенции.

Кога да потърсим помощ от логопед?

  • Към 1 година детето не може да произнесе нито дума, не може да изпълни най- простите инструкции /покажи, донеси/, не реагира адекватно на забележки по повод неправилно поведение или не реагира на поощрение.
  • Към 2 годишна възраст не може да покаже частите на тялото, които назовава възрастният, не изпълнява сложни инструкции: "Отиди до кухнята и ми донеси чашката", не познава близките си на снимките, детето мълчи или речникът му е около 10 думи.
  • Към 2.5 години не разбира разликата между думите "голям", "малък".
  • Към 3 години не разбира кратки стихчета, разкази, приказки, не се опитва да ги разкаже, не може да покаже коя линия е дълга, коя е къса, не може да отговори как се казва.
  • На 4 години не познава цветовете, не брои до 5, не може да изслуша дълга приказка, не знае нито едно стихотворение наизуст.
  • На 5 години не може да запомня стихотворения, не може да преразказва приказки и разказчета, думите му имат нарушена сричкова структура, не произнася някои звукове.
  • Детето започва да повтаря многократно първите звукове, срички от думите или цели думи /заекване/.

Всички тези нарушения могат да бъдат преодоляни още в детската градина стига родителите да направят консултация с логопед. Някои проблеми в речевото развитие изискват продължителна работа, затова е необходимо да се започне корекционна работа още на 4-5 годишна възраст.

Цели на логопедичната работа

Осъществяване на дейности, като част от подкрепата на личностното развитие, свързани с превантивна, диагностична, корекционно-терапевтична и консултативна работа с деца с комуникативни нарушения.

Етикети: Логопед