ДГ "Здравец"
Детска градина в град Каварна

Полезно

Кога да потърсим ПСИХОЛОГ 

 

 

 

Работата с психолог обхваща следните направления:

 • провеждане на наблюдение на децата по заявка на родител или на педагог;
 • консултиране на педагогическия екип и родителите по въпроси, свързани с емоцианалното и психично здраве на децата в ДГ 108;
 • оценка на индивидуалните потребности за деца със СОП.

Работата на специалист с деца с емоционални и или поведенчески трудности, както и за подготовката на деца за постъпване в детската градина (адаптацията), би подпомогнала малчуганите в тяхното развитие и би подкрепила родителите им в намиране на правилната посока как да подкрепят децата си.

За въпроси, притеснения или просто информация можете да се свържете с учителите в детската градина, които ще Ви дадат нужната информация.

Адаптация – това е добре познатият процес на приспособяване, който всички живи същества притежават, за да може да съществуват в различни условия и среди. Този процес е колкото познат, толкова и често подценяван, пренебрегван и приеман за нещо, което е вродено и не се нуждае от допълнителна работа. Но дали е така?

Адаптивните способности на всеки човек са развити по различен начин и зависят от много фактори, които се формират още в много ранна възраст, в средата на нашето семейство и връзките и отношенията, които ние развиваме първо с нашите най-близки хора, а след това пренасяме в обкръжаващия ни свят. Част от тези фактори са:

– Способност за изчакване;

– Самоконтрол;

– Ниво на самостоятелност;

– Поемане на отговорност;

– Толерантност към различие;

– Приемане на авторитет – правила, забрани;

– Приемане на последствия от действия и наказание.

Това са едни от най-важните способности, които се включват в процеса на адаптация и тези фактори се повлияват предимно от средата, в която малкото дете расте. Често някои от тези фактори са по-трудни за овладяване и когато има „блокаж” в тези важни способности, това проличава в различни трудности в поведението на детето – изолация, притеснителност, гневни изблици, забавяне в развитието (проговаряне, научаване на тоалетни навици, способност за активно общуване и други), панически страх от раздяла, трудности в съня, агресивно поведение, нисък самоконтрол и други.За какво е важно да говорим?

В предучилищната възраст децата започват "учебната"  дейност, но вместо тетрадка имат да изучат... тялото си и заобикалящия го свят. В тази възраст важните уроци са:

 • как да се храня сам/а;
 • как да се обличам сам/а;
 • как да пия вода от чаша;
 • как да се движа сам;
 • как да спя сам в легло;
 • как се наричат всички тези усещания в тялото ми - болка, тъга, гняв, радост, нетърпение, страх.
 • как да се справям с тези емоции.
 • кои са частите на тялото ми;
 • колко пръста имам и как се наричат те.

Колко много уроци, нали? 

 

 Кога да потърсим ЛОГОПЕД!

 

 

Не отлагайте

 

 

 

 

Скъпи родители, не забравяйте, че ние сме тук, за да Ви подкрепяме и заедно да работим в името на децата.

https://parentacademy.bg/razvitie-na-ezika/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ezik

 

Винаги на разположение, с огромно уважение,
Педагогическият персонал на ДГ "Здравец", гр. Каварна

Прикачени документи

335_PDFsam_Final_Tom2.pdf