ДГ "Здравец"
Детска градина в град Каварна

Материална база

 

 ДГ "Здравец" разполага с:

- 6 групи;

- 6 спални;

- 6 съблекални;

- 6 площадки;

- физкултурен салон;

- музикален салон;

- логопедичен кабинет;

- медицински кабинет; 

- кухня в сградата; 

- група "Мечо Пух" и група "Звънчета" разполагат с интерактивни дисплеи";

- група "Пингвинчета" разполага с интерактивна дъска.