ДГ "Здравец"
Детска градина в град Каварна

За нас

Първа базова градина на територията на Общината и методичен център, заемащ едно от челните места в Област Добрич. Учавства в телевизионни предавания през 1984 година.

Учебно заведение, утвърдено като желана територия за децата, осигуряваща им равен шанс и качествено образование, чрез съчетаване на добри практики и традиции и модернизация на процесите. В детската градина се предлагат различни допълнителни форми за децата – изучаване на английски език, народни танци, хорово пеене, спортни танци, футбол, тенис. Обучението, възпитанието и образованието се осъществява от млад педагогически екип, който дарява сърцата и младостта си за децата на Каварна. 

Детската градина осигурява висок стандарт на обучение, модерна учебно - дидактична база, високо квалифициран екип и нестандартно обучение по правата на детето.

В детската градина се провеждат езиково-говорни занимания в специално обособен логопедичен кабинет със специалисти- логопед и психолог, които осигуряват системно обучение и възпитание, съобразено с особеностите на децата със специални образователни потребности, деца от социално слаби семейства и деца, които имат езиково-говорни проблеми.

Участва в различни конкурси и мероприятия на Община Каварна. Нестандартни и неповторими са проведените празници през годините. Една от най-важните задачи е работа с децата и техните родители- спортни състезания, открити уроци , развлечения и други форми. Като добри приятели на родителите предлагаме им нашето партньорство в отглеждането, възпитанието и подготовката за училище на най-ценното им- децата.